Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ulice Matiční - zprůjezdnění

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000035
 • Druh VZ
  Na stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace ulice Matiční, vybudování parkovacích stání, chodníků, cyklostezky, zpomalovacích prahů a sadové úpravy
 • Předpokládaná hodnota
  4 568 637,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  18.5.2012 09:18:58
 • Poslední změna
  15.6.2012 11:50:22, Bc. Lenka Smiešková
 • Lhůta pro podání nabídek
  4.6.2012 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Lucie Stachová, tel: 596114195 , lucie.stachova@evb.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)