Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Waldorfská ZŠ a MŠO – výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000072
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je provedení zateplení obálky budovy nových přístaveb objektu ZŠ Waldorfská kontaktním zateplovacím systémem ETICS vč. zateplení plochých střech a atik a podlahy na půdě, budova musí po realizaci splňovat minimálně požadovanou hodnotu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Část objektu s režným zdivem (stará budova), nebude zateplována pouze opravena. Bude provedena výměna všech výplní otvorů, okna a dveře budou plastová s výjimkou střešních oken a sklobetonových oken v tělocvičně a hl. vstupních dveří. Hlavní vstupní dveře budou ze dřeva (masiv). Bude provedena oprava a výměna podlah v učebnách, demontáž stávající podlahové krytiny i konstrukce podlahy vč. vybourání stupínku před tabulí (dřevotříska a vlysy na polštářích v násypu). Podlahy se doplní zásypem z lehčeného kameniva a novými deskami (OSB) a novou krytinou z PVC. Nové podlahy musí výškově navazovat na hl. komunikační prostor – chodbu, aby byl vytvořen bezbariérový vstup do místností.
 • Předpokládaná hodnota
  15 944 635,01 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  20.8.2018 11:08:59
 • Poslední změna
  11.9.2019 14:25:55, Michaela Schnűrch
 • Lhůta pro podání nabídek
  20.9.2018 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Pavel Wija, tel: 599442953, pwija@moap.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
26807947 BDSTAV MORAVA s.r.o. CZ 17 782 876,40 Kč s DPH 15 000 000,00 Kč bez DPH
27800466 BYSTROŇ Group a.s. CZ 18 894 927,55 Kč s DPH 15 690 022,80 Kč bez DPH
27776506 MH - STAVBY, s.r.o. CZ 18 999 863,00 Kč s DPH 15 702 366,10 Kč bez DPH
27833551 MIJO-STAV stavby s.r.o. CZ 18 123 921,03 Kč s DPH 14 978 447,13 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  MIJO-STAV stavby s.r.o., IČ: 27833551, CZ
 • Nabídková cena
  18 123 921,03 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  18 500 811,85 Kč s DPH (15 289 927,15 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)