Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Azylový dům Hlučínská 14 a 16

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000054
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací a publicity akce "Azylový dům Hlučínská 14 a 16". Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce stávajícího objektu dvou domů Hlučínská 14 a Hlučínská 16 na objekt občanského vybavení sociálních služeb - azylový dům pro rodiny s dětmi. Jedná se o vnitřní stavební úpravy, nové vnitřní instalace technického zařízení budov (TZB), opatření proti vlhnutí zdiva, zateplení fasád včetně výměny oken, zateplení podkrovních bytů, zateplení střechy. Součástí stavby jsou i přípojky inženýrských sítí a venkovní úpravy přilehlých ploch - přístupové chodníky ke vstupu do objektu ze strany ulice Hlučínská, dětské hřiště, stanoviště nádob na odpadky, pěší propojení chodníky a terénní úpravy vč. sadových úprav.
  Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění publicity projektu. • Předpokládaná hodnota
  13 530 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  15.10.2012 16:07:34
 • Poslední změna
  1.3.2016 08:09:43, Ing. Marcela Mlčůchová
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Lucie Stachová, tel: 596114195 , lucie.stachova@evb.cz
 • Další informace
  Akce nebude realizována.
  Veřejná zakázka byla naplánována v rámci realizace projektu s názvem "Azylový dům Hlučínská 14 a 16" vedeném pod registračním číslem CZ.1.06/3.1.00/06.08081 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), 6.3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita b) Investiční podpora příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit, za finanční spoluúčasti Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)