Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000056
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  otevřené řízení
 • Předmět
  Veřejná zakázka na dodavatele služeb s názvem "Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Dodavatel bude zajišťovat dopravu, ubytování, stravu, environmentální program a zdravotníka po celou dobu konání ozdravného pobytu. Celkem se projektu zúčastní 55 pedagogů a 545 dětí s respiračními a dýchacími potížemi. Pojedou na 11-ti denní ozdravný pobyt (zahrnuje 10 nocí) se zaměřením na environmentální výchovu. Ozdravné pobyty se budou konat v max. 8 turnusech.
  Doba realizace projektu je leden 2013 - duben 2013. Nezbytnou podmínkou je realizovat ozdravný pobyt v lokalitách doporučených krajskými hygienickými stanicemi, kde nejsou překračovány imisní limity dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Seznam vhodných lokalit je uveden v příloze.
 • Předpokládaná hodnota
  1 755 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  30.10.2012 12:54:50
 • Poslední změna
  4.2.2013 16:21:39, Marie Šlachtová
 • Lhůta pro podání nabídek
  3.1.2013 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Jana Stránská, tel: 599 442 947, jstranska@moap.ostrava.cz
 • Další informace
  Veřejná zakázka je naplánována v rámci realizace projektu s názvem "Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Tento projekt je podporován a spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.
  Cílem tohoto projektu je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků 1. stupně ZŠ obvodu MOaP. Nedílnou součástí ozdravného pobytu bude dodavatelem zajištěný environmentálně zaměřený výukový/vzdělávací program, zabezpečený lektory kvalifikovanýmiv oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)