Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000058
 • Evidenční číslo ve věstníku
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Předmět
  Veřejná zakázka na dodavatele služeb s názvem "Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu MOaP". Dodavatel bude zajišťovat dopravu, ubytování, stravu, environmentální program a zdravotníka po celou dobu konání ozdravného pobytu. Celkem se projektu zúčastní 55 pedagogů a 545 dětí s respiračními a dýchacími potížemi. Pojedou na 11-ti denní ozdravný pobyt (zahrnuje 10 nocí) se zaměřením na environmentální výchovu. Ozdravné pobyty se budou konat v max. 8 turnusech.
  Doba realizace projektu je od 1. 3. 2013 do 30. 4. 2013 (vyjma 28.3. 2013 až 1. 4. 2013) a nebo v období od 1. 11. 2013 do 31. 3. 2014 (výjma 21. 12. 2013 a ž 5. 1. 2014).

  Nezbytnou podmínkou je realizovat ozdravný pobyt v lokalitách doporučených krajskými hygienickými stanicemi, kde nejsou překračovány imisní limity dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Seznam vhodných lokalit je uveden v příloze.

 • Předpokládaná hodnota
  1 755 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  25.1.2013 10:23:46
 • Poslední změna
  26.2.2013 15:41:31, Marie Šlachtová
 • Lhůta pro podání nabídek
  15.2.2013 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Jana Stránská, tel: 599 442 947, jstranska@moap.ostrava.cz
 • Další informace
  Veřejná zakázka je naplánována v rámci realizace projektu s názvem "Ozdravné pobyty dětí ZŠ obvodu Moravská Ostrava a Přívoz". Tento projekt je podporován a spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí ČR.
  Cílem tohoto projektu je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u žáků 1. stupně ZŠ obvodu MOaP. Nedílnou součástí ozdravného pobytu bude dodavatelem zajištěný environmentálně zaměřený výukový/vzdělávací program, zabezpečený lektory kvalifikovanýmiv oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.


Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)