Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Rekonstrukce ulice Jurečkova II

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P17V00000067
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce specifikované v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Rekonstrukce ulice Jurečkova II“, zpracované 06/2014, která se nachází na pozemcích parc. č. 368/2, 369/2, 375/1, 376/5, 384/2, 384/1 a 386 v katastrálním území Moravská Ostrava. Jedná se o rekonstrukci vozovky, chodníků, odstavných stání a úpravu veřejného osvětlení, inženýrských sítí a dopravního značení.
 • Předpokládaná hodnota
  8 009 193,21 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.7.2017 14:00:34
 • Poslední změna
  23.1.2019 09:05:11, Michaela Schnűrch
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.8.2017 08:30:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Pavel Wija, tel: 599442953, pwija@moap.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 5 971 802,90 Kč s DPH 4 935 374,30 Kč bez DPH
25869523 IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. CZ 7 259 730,00 Kč s DPH 5 999 776,86 Kč bez DPH
60838744 STRABAG a.s. CZ 7 502 803,92 Kč s DPH 6 200 664,40 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  AWT Rekultivace a.s., IČ: 47676175, CZ
 • Nabídková cena
  5 971 802,90 Kč s DPH
 • Uhrazená cena
  7 409 100,70 Kč s DPH (6 123 223,72 Kč bez DPH)

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)