Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená 1. část

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000042
 • Druh VZ
  Stavební práce
 • Stav řízení
  zakázka byla zadána
 • Specifikace zadávacího řízení
  zjednodušené podlimitní řízení
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vnitrobloku ohraničeného ul. Zelenou, Na Jízdárně, Dr. Malého a Na Široké. Rekonstrukce tohoto vnitrobloku zahrnuje optimalizaci komunikací, úpravu veřejného osvětlení, revizi zeleně a její doplnění, doplnění mobiliáře. Na tento prostor navazuje na severu rekonstrukce komunikace Zelená od křižovatky Na Jízdárně po ul. Na Široké, která zahrnuje úpravu stávajících pěších tras a pozemní komunikace a navazující sadové úpravy.
 • Předpokládaná hodnota
  14 999 328,63 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  22.5.2018 13:58:08
 • Poslední změna
  17.9.2018 16:53:31, Ing. Marcela Mlčůchová
 • Lhůta pro podání nabídek
  11.6.2018 11:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Marcela Mlčůchová, tel: 599442957, mmlcuchova@moap.ostrava.cz

Seznam účastníků

Název Země sídla Nabídková cena s DPH Nabídková cena bez DPH Poznámka
47676175 AWT Rekultivace a.s. CZ 15 979 901,00 Kč s DPH 13 206 530,00 Kč bez DPH

Vybraný účastník

 • Dodavatel
  AWT Rekultivace a.s., IČ: 47676175, CZ
 • Nabídková cena
  15 979 901,00 Kč s DPH

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)