Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Poskytování pracovnělékařských služeb

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P13V00000073
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Provádění hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců zadavatele a osob ucházejících se u zadavatele o zaměstnání v ordinaci dodavatele, poskytování poradenství a výkon dohledu ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, na pracovištích zadavatele a další činnosti v rámci předmětu této veřejné zakázky na základě dohody mezi dodavatelem a zadavatelem. Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsahem zadávacích podmínek, které tvoří přílohu č. 1 tohoto požadavku.
 • Předpokládaná hodnota
  220 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  19.4.2013 09:57:23
 • Poslední změna
  20.6.2013 08:30:39, Ing. Daniela Durajová
 • Lhůta pro podání nabídek
  24.4.2013 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Mgr. Alena Vodárková, tel: 599 442 217, vodarkova@moap.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)

 • Priloha_c_2.pdf (pdf, 223.77 kB)
  http://vz-moap.ostrava.cz/files/ab4f4c10bf22aa3/5170f8ca61d60Priloha-c-2.pdf
  uveřejněno 19.4.2013 09:56:58 uživatelem Ing. Daniela Durajová
 • Priloha_c_1.pdf (pdf, 28.49 kB)
  http://vz-moap.ostrava.cz/files/c7955ce92645624/5170f8c75030aPriloha-c-1.pdf
  uveřejněno 19.4.2013 09:56:55 uživatelem Ing. Daniela Durajová
 • Zadavaci_podminky.pdf (pdf, 169.05 kB)
  http://vz-moap.ostrava.cz/files/5e080a295f8076b/5170f8c54f879Zadavaci-podminky.pdf
  uveřejněno 19.4.2013 09:56:53 uživatelem Ing. Daniela Durajová