Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

"Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP" klíčová aktivita č. 7, část B

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P19V00000035
 • Druh VZ
  Služby
 • Stav řízení
  zakázka neukončena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacího kurzu v oblasti legislativy. Kurz je určen zaměstnancům zařazeným do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Konkrétní název aktivity je Rozvoj znalostí zaměstnanců v oblasti novelizované legislativy Část B: Rozpočet a rozpočtová skladba.

  Popis daného kurzu a další podmínky zadavatele jsou specifikovány touto výzvou a blíže rozepsány v jejích přílohách.

  Toto výběrové řízení vychází z projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856, který byl připravován ve spolupráci se společností AQE advisors, a.s., se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno – město, IČO: 26954770.

  Jedná se o kurz „na míru“ a jeho obsahová náplň musí být v souladu s požadavky zadavatele a zohledňovat potřeby cílové skupiny!
  Konkrétní termíny konání kurzu budou stanoveny na základě domluvy mezi objednatelem a dodavatelem ve dnech uvedených v příloze č. 1 této výzvy.
 • Předpokládaná hodnota
  28 925,62 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  26.6.2019 08:14:45
 • Poslední změna
  8.10.2019 10:25:30, Petra Kupková
 • Lhůta pro podání nabídek
  8.7.2019 09:00:00
 • Kontaktní osoba
  Bc. Petra Kupková, tel: 599442978, pkupkova@moap.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)