Profil Zadavatele - Moravská Ostrava a Přívoz

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60059150
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz (http://www.moap.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P12V00000018
 • Druh VZ
  na služby
 • Stav řízení
  zakázka byla zrušena
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Předmět
  Předmětem zakázky je zajištění správy a údržby Informačních technologií - serverových systémů, hardwarového zařízení, počítačové sítě a koncových zařízení zadavatele po stránce HW i SW, a to na náklady a odpovědnost poskytovatele a poskytnutí součinnosti a odborné a technické pomoci související se zajištěním prostředí a podmínek pro správnou funkčnost aplikací třetích stran.
  Požadavky objednatele na rozsah Outsourcingu ICT jsou specifikovány v části III zadávací dokumentace (dále jen ?ZD?).
 • Předpokládaná hodnota
  960 000,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  4.4.2012 15:21:31
 • Poslední změna
  4.6.2012 16:03:38, Ing. Milada Nosálková
 • Lhůta pro podání nabídek
  10.4.2012 10:00:00
 • Kontaktní osoba
  Ing. Milada Nosálková, tel: 599442112, nosalkova@moap.ostrava.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)